Kernkracht Interimmanagement

Kernkracht Interimmanagement

Visie

Bij de inzet van interim management wordt veelal gekeken naar de resultaten in producten en kosten. Dit zijn belangrijke ijkpunten. Voor mij is echter daarnaasat een even belangrijk uitgangspunt het creeëren van een goede werksituatie voor werknemers. Het verlenen van kwalitatief goede zorg en behandeling staat en valt met de mogelijkheden van de mensen die dit uitvoeren. In de loop der jaren ben ik gaan beseffen dat juist dit menselijke aspect veel aandacht nodig heeft. Vanuit Kernkracht wil ik mensen op weg helpen om het beste uit zichzelf te halen en dit in te zetten in zorg aan anderen. Steeds werkend vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, zonder dat men het gevoel heeft alles alleen te moeten doen.