Kernkracht Interimmanagement

Kernkracht Interimmanagement

Werkwijze

 

Mijn werkwijze is bovenal pragmatisch. Uiteraard is de opdracht bepalend voor de specifieke aandacht die wordt besteed aan onderdelen van het werk.

Meestal is de start kennismaken met de belangrijke spelers in het veld. Dat zijn enerzijds de managers van verschillende disciplines. Het contact gaat hierbij veelal over visie en management doelstellingen, informatie voorziening en communicatie. De andere minstens zo belangrijke spelers zijn de medewerkers. Bij hen gaat het eerste contact vaak over waar zij tevreden over zijn, welke verlangens zij hebben in verbetering van de werksituatie.

Vervolgens is in een situatie van onrust en onduidelijkheid mijn belangrijkste prioriteit structuur en helderheid brengen. In een situatie van organisatie verandering kan dat ook zijn inzichtelijk maken waar nog geen beslissingen over genomen zijn. Als eenmaal meer rust is ontstaan kan het bouwen aan verbeteringen in gang worden gezet. De inbreng van de medewerkers hierin is van groot belang, voor zover dat mogelijk is. Ook hierin geldt helderheid over waar mensen in mogen meedenken of meebeslissen.

Als deze basis is neergezet bestaat mijn werkwijze uit contacten onderhouden, toezicht op budget, formatie en deskundigheid van medewerkers en waar nodig bijsturing en informatievoorziening.  Mijn werkstijl naar medewerkers is veelal coachend maar kan als dat nodig is ook zeer bepalend zijn.